Ananda Vani  - আনন্দ বানী

 
1. this one

গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরু দেবো মহেশ্বরঃ,
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ

 

 

========================

ওঁ

গুরুব্রর্হ্মা গুরুবিষ্ণু গুররুর্দেবো মহেশ?রঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৩

 

অখণ্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ১

 

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়।

চক্ষুরুন্বিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ২

 

 

 

 

 

 

অনেকজন্বসংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ-বিদাহিনে।

আত্বজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৪

 

সংসার বৃক্ষমারূঢ়া পতন্তি নরকার্ণবে।

যেনোধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৫

 

চিন্বয়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোকং সচারচরং।

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৬

 

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।

তত্ত্বজ্ঞানাং পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৭

 

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজং।

বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৮

 

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‍গুরু শ্রীজগদ্‍গুরুঃ।

মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা  তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ৯

 

চৈতন্যং শাশ?তং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।

বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। ১০

 

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।

নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্‍ ।।১১

 

বন্দেহহং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্‍ ।

নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং সর্ব্বসংস্থিতম।।১২

আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং পরমাত্বস্বরূপকং।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্বময়ম।১৩

 

ধ্যানমুলং গুরোমুর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমুলং গুরোঃকৃপা। ১৪

 

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুর্ত্তিং

দন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্‍ ।।

 

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‍গুরং তং নমামি।। ১৫

 

ওঁ আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং

যোগীন্দ্র-মৃগ্যং ভবরোগ বৈদ্যং।

জ্ঞান-স্বরূপং নিজবোধ-রূপ্য

 

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নিত্যমহং ভজামি।।১৬

 

 


গুরু সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ

 

4.